♥ …

ცხოვრება გაძლევს სამ პასუხს: 
ამბობს “კის” და გაძლევს კარგს, 
ამბობს “არას” და გაძლევს უკეთესს, 
ამბობს “მოითმინე!” და გაძლევს საუკეთესოს ..Image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s