ირაკლი ♥.♫

მე ასეთი დავრჩები, თუ გამიძლებს დრო – 

იოლად მისაჩვევი, როგორც თამბაქო..

.Image

,,-სიყვარულს, სიხარულს არ ემუქრება სიბერე,

როგორც სიმღერას ვერას აკლებს დრო …”

 

ImageImage

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s